Makupeli®

MAKUPELI ON IDENTITEETTI-BRÄNDIN TYÖKALU

Makupelillä voidaan tutkia kuluttajien halun kohteita, jotka ilmenevät visuaalisessa muodossa. Visuaalisten merkitysten tunnistamisella kulttuurissa yritykset voivat kehittää brändejään, joiden kautta kuluttaja rakentaa omaa visuaalista identiteettiään.

Makupelillä kartoitetaan muun muassa trendien omaksumisnopeuksia kypsillä markkinoilla. Kypsien ja differointuneiden kuluttajamarkkinoiden visuaaliset muutokset ovat nopeita ja poikkeavat toisistaan eri maissa. Ks. Visualize ja Linkki sivulta esimerkkejä eri maista.

Makupelin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin. Makupelillä kuluttajat löytävät myös oman visuaalisen identiteettinsä.

VISUAL CONSUMER PROFILER – MAKUPELI®

Habitpro Oy is a spin off –enterprise founded on an academic research innovation Makupeli consumer profiler. It is a pictorial consumer survey in internet.

Makupeli is reaching symbolic values and poetic levels of products form language. Makupeli is a research tool for taste perceptions in material products consumtion.

Makupeli offers new kind of consumer barometers for mature business branch where culture and changing interior tastes are important macro level factors.

Makupeli supports a user inspired design (UID) process and human-centered design where consumers’ creativity and their desires for products are taken account. Product design needs to apply consumers’ personal and cultural experiences in industrial strategies as well. The consumer point-of-view offers new possibilities in product personalization and mass-customization which requires new ways to communicate with customers.

Makupeli is a visual research method which offers the creative activity of consumers in a poetic level. Human subject identifies oneself with the usable objects which will become an image of a persona. Visual media allures personas to invest their desires in visual everyday objects and the gaze allures personas to identify into the pictures of visual culture.

Visual Profiler studies also values of consumer and how they look in visual products and colors.

MAKUPELI ON LAADULLIS-MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSMENETELMÄ

Makupelillä voidaan mitata tuotteiden visuaalista suosiota ja symbolisia arvoja. Tuotteiden symboliset arvot näkyvät kuluttajalle esimerkiksi pukeutumisessa, sisustuksessa, väreissä ja materiaaleissa.

Tuotteen ulkonäkö viestii kulttuurisista symboliarvoista. Symboliarvot tukevat persoonan identiteettiä sosiaalisessa kuluttajaheimossa. Eri kuluttajaheimoille sama ulkonäkö voi viestiä täysin erilaisia arvoja ja merkityksiä. Makupeli auttaa tunnistamaan visuaalisia viestejä ja niiden monimuotoisia merkityksiä eri kuluttajaheimojen keskuudessa.

Osuvat visuaaliset viestit esineissä antavat kuluttajalle ostokokemuksen mielihyvän ja halun ostaa tuote kun sen näkee myymälässä! Mutta vain siinä tapauksessa, että tuote puhuttelee persoonaa juuri oikeilla, hänen ryhmäänsä koskettavilla viesteillä.

Makupelillä voidaan testata jo markkinoilla olevien tuotteiden kiinnostavuutta eri segmenteissä tai löytää niille uudet segmentit.

Makupelillä voidaan testata ennenkaikkea vasta muotoilu- ja kehittämisvaiheessa olevien tuotteiden protoja, 3D-mallinnuksia tai kuvastoja. Tällöin voidaan varmistaa niiden menestys markkinoilla ja löytää oikeat kohderyhmät tekemättä kalliita markkinointi-investointeja tai ennen tuotantopäätöksiä.

Makupeli voi tavoittaa tuhansia tai satojatuhansia kuluttajia. Tutkimustulokset saadaan 100 % vastausprosentilla.

MAKUPELI ON KULUTTAJATUTKIMUSTA

Makupelillä voidaan löytää myös uusia kuluttajasegmenttejä fragmentoituneesta kuluttajakentästä. Lähtökohta voivat olla esimerkiksi värimieltymykset. Makupeli on aistinvaraista kuluttajatutkimusta.

Makupelissä kuluttajat vastaavat kyselyyn valitsemalla kuvavaihtoehdoista mieleisensä: millaiseen persoonaan identifioituvat, millaisista asumisympäristöistä haaveilevat ja minkä näköisiä tuotteita olisivat halukkaita ostamaan.

Palkinnoksi vastaajat saavat omaa tyyliprofiiliaan kuvaavan Makukartan, jolla ostokset nopeutuvat ja helpottuvat.

KUSTOMOITU MAKUPELI

Makupeli-tutkimusalustaa voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan, teemme sitä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutkimusalustan graafinen ilme ja tutkimuskysymykset toteutetaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

TRENDIMITTARIT

Trendimittareissa on raportoitu muun muassa suomalaisten kuluttajien trendien omaksumisnopeuksia eri kausina.

Tutkimustulokset on segmentoitu tuloryhmittäin. Segmenteistä on rakennettu kuvalliset skenaariot visuaalisista mieltymyksistä.

Näiden pohjalta kuluttajatuoteteollisuus ja -kauppa voivat kohdentaa tuotekehitystään, markkinointiaan ja mainontaansa oikeille kohderymille.

Mainokset